Show Menu
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 เรื่อง เมืองนครจำปาศักดิ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 เรื่อง เมืองนครจำปาศักดิ์

หัวเรื่อง

พงศาวดาร เมืองนครจำปาศักดิ์

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมช วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2484

ผู้แต่ง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2484

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

-

Abstract

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 นี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับพงศาวดารและตำนานต่าง ๆ ของบ้านเมืองทางภาคอีสาน รวม 14 เรื่อง ได้แก่ 1.พงศาวดารนครจำปาศักดิ์ ฉะบับพระยามหาอำมาตย์ฯ 2.พงศาวดารนครจำปาศักดิ์ ฉะบับหม่อมอมรวงศ์ (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) 3.ตำนานเมืองจำปาศักดิ์ ฉะบับเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์และเจ้าราชวงศ์เมืองนครจำปาศักดิ์ 4.เรื่องขุนบรม 5.พงศาวดารเมืองยโสธร 6.ตำนานเมืองทรายฟอง 7.ตำนานเมืองพวน 2 ฉบับ 8.พงศาวดารย่อเวียงจันทน์ 2 ฉบับ 9.เรื่องสร้างวัดพระแก้วศรีเชียงใหม่ 10.ประวัติท้าวสุวอ เจ้าเมืองหนองคาย 11.คำให้การพระยาเมืองฮาม เรื่องเมืองเชียงแดง 12.พงศาวดารเมืองนครพนมสังเขป 13.ตำนานเมืองวังมล 14.พงศาวดารเมืองมูลปาโมข

Date Issued

1 พฤษภาคม 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น 34 บ 6166 จบ(ร)
เลขหมู่

959.3
ป 247 ค