Show Menu
องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- งานเจียระไน
- งานรูปพรรณ (ช่างทอง)
- ประดับอัญมณี (ฝังพลอยลงตัวเรือน)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- งานเจียระไน
- งานรูปพรรณ (ช่างทอง)
- ประดับอัญมณี (ฝังพลอยลงตัวเรือน)

หัวเรื่อง

อัญมณี
พลอย
เครื่องประดับ

ผู้แต่ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

วันที่

2550

ลิขสิทธิ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานเจียระไน งานรูปพรรณ(ช่างทอง) และงานประดับอัญมณี(ฝังพลอยลงตัวเรือน) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีชื่อเสียงมานานในด้านความเชี่ยวชาญงานฝีมือเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่อัญมณีด้วยการเผา และทักษะฝีมือในการเจียระไนพลอยอีกด้วย

Date Issued

20 ตุลาคม 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.51บ.62440จบ(ร)

553.8
พ597อ