Show Menu
นิราศเมืองเทศ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นิราศเมืองเทศ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นเรื่องที่กรมการเมืองนครศรีธรรมราช หรือเมืองตรัง เป็นผู้แต่งไม่ปรากฏแน่ชัด นิราศเรื่องนี้แต่งในคราวที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช จัดช้างหลวงกับดีบุก ซึ่งเป็นส่วยของหลวงบรรทุกเรือกำปั้นส่งไปขายที่อินเดีย เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๖๒ เล่าถึงการไปค้าขายที่อินเดียในครั้งนั้น