Show Menu
เทศน์มหาชาติ คำเขมร กัณฑ์มหาพน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เทศน์มหาชาติ คำเขมร กัณฑ์มหาพน

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือมหาชาติกัณฑ์มหาพนเล่มนี้แต่งเป็นภาษาเขมร สมเด็จพระสังฆราช (เที่ยง) กรุงกัมพูชา ประทานต้นฉบับมาให้แก่หอพระสมุดวชิรญาณจบหนึ่ง