Show Menu
เสภาเรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่งเมื่อในรัชกาลที่๕

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เสภาเรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่งเมื่อในรัชกาลที่๕

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

นิทานในหนังสืออาหรับราตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อว่าลิลิตนิทราชาคริช ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ร่วมกับกวีอีก ๑๐ คน แต่งเป็นเสภา สำหรับใช้ขับร้องถวายในเวลาทรงเครื่องใหญ่