Show Menu
พุทธทำนาย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พุทธทำนาย

หัวเรื่อง

พุทธ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดฝรั่ง

Abstract

ว่าด้วยทำนายกรุงศรีอยุธยาพิสดาร

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

916

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์