Show Menu
ตำราลักษณะฝ่าเท้า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราลักษณะฝ่าเท้า

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดฝรั่ง

Abstract

ว่าด้วยลักษณะฝ่าเท้าต่าง ๆ มีแต่ภาพไม่มีคำอธิบาย

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

194

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์