Show Menu
มิลินทปัญหา เล่ม ๑

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

มิลินทปัญหา เล่ม ๑

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระปิฎกจุฬาภัยประสงค์ชี้แจงข้อพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา จึงนำนิทานเรื่องพระนาคเสนแก้ปัญหาพระยามิลินทโยนกราช โดยใช้เรื่องจริงมาเป็นเค้ามูลแต่งอธิบายพระธรรมวินัยในทำนองปุจฉา-วิสัชนา