Show Menu
บทเล่นหุ่น บทหุ่นจีน ของกรมพระราชวังบวร วิไชญชาญ กับ บทหุ่นกระบอก ของพระองค์เจ้าสุทัศน์นิภาธร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทเล่นหุ่น บทหุ่นจีน ของกรมพระราชวังบวร วิไชญชาญ กับ บทหุ่นกระบอก ของพระองค์เจ้าสุทัศน์นิภาธร

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึง บทเล่นหุ่นจีน พระนิพนธ์กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเมื่อทรงเล่นหุ่นกระบอก หรือหุ่นไหหลำ มี ๓ เรื่อง คือ เรื่อง ซวยงัก ตอนกิมงิดตุดตีเมืองลูอันจิวแตก เล็กเต็งเชือดคอตาย เรื่องเบ็ดเตล็ด ตอนหลวงจีนเจ้าชู้เกี้ยวผู้หญิง และบทหุ่นกระบอก เรื่องสิงห์สุริยวงษ์ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร ทรงแต่งเป็นคำกลอน