Show Menu
ดุจดั่งภาพฝัน...จันทบูร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ดุจดั่งภาพฝัน...จันทบูร

หัวเรื่อง

ภาพถ่าย -- การประกวด

ผู้แต่ง

จังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เดอะสยามเฮอริเทจ

วันที่

2553

ลิขสิทธิ์

จังหวัดจันทบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี วิถึชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมของชาวจันทบุรีผ่านเลนส์กล้องของช่างภาพมืออาชีพทั่วประเทศ ในการประกวดภาพถ่ายซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

Date Issued

25 เมษายน 2558
ปรับปรุงเมื่อ 20 ตุลาคม 2561

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.53บ.65373จบ(ร)

779.19326
จ234ด