Show Menu
เรื่องเมืองจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องเมืองจันทบุรี

หัวเรื่อง

จันทบุรี -- ประวัติ
ศรีธรรมศกราช, พระยา, 2417 - 2496

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโทพระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 22 ธันวาคม 2496

ผู้แต่ง

มหาอำมาตยาธิบดี, มหาอำมาตย์โท พระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อุดม

วันที่

2496

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ประวัติเมืองจันทบุรียุคสมัยที่กองทัพทหารฝรั่งเศสมาตั้งอยู่ในเมืองจนเลิกถอนไป ได้เล่าเหตุที่ต้องรีบไปจัดการเมืองจันทบุรี รายงานพระยามหาอำมาตยาธิบดี เมื่อครั้งยังเป็นพระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ออกไปตรวจจัดราชการเมืองจันทบุรี ในเวลาทหารฝรั่งเศสตั้่งอยู่ การจัดการฉลองเมืองจันทบุรีภายหลังกองทหารฝรั่งเศสได้ย้ายถอนไปแล้ว และเรื่องเกี่ยวกับกองทหารฝรั่งเศสมาตั้งอยู่ในเมืองจันทบุรีที่หลวงสาครคชเขตต์ เรียบเรียงว่าด้วยเรื่องปราบอั้งยี่กำเริบ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมจังหวัดจันทบุรี

Date Issued

25 เมษายน 2558

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.32บ.2457จบ(ร)
เลขหมู่

959.3057
ม248รศ