Show Menu
ประชุมพงศาวดารภาคที่51 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพงศาวดารภาคที่51 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

หัวเรื่อง

พงศาวดารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคต

รายละเอียดของเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรดา ครบสัปตมวาร วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2472

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2472

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เริ่มต้นเป็นการอธิบายพระนามและนามที่ปรากฏในจดหมายเหตุ และทรงแสดงพระราชปรารภเรื่องการปกครองแผ่นดิน กระแสพระราชดำรัสด้วยเรื่องรัชชทายาท พระราชอุทิศถวายพระธำมรงค์ทรงพระพุทธรูป พระราชปรารภเรื่องพระสงฆ์ห่มแหวก คำสารภาพของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฏ คำวินิจฉัยเรื่องพระสงฆ์ห่มผ้า พระราชปรารภเรื่องอาการทรงพระประชวร คำขุนราชนิทานแพทย์สนองพระราชปรารภ เรื่องอาการพระโรค คำกรมหมื่นวงศาสนิทเสนอที่ประชุมเรื่องอาการทรงพระประชวร พระราชทานจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ พระราชนิพนธ์ทรงขมาพระสงฆ์ กระแสร์รับสั่งให้แจกเงินราษฎร และอธิบายตอนท้าย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในวันพุธขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน

Date Issued

25 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น 34บ 6159 จบ(ร)
เลขหมู่

959.3054
ร 421 ป.