Show Menu
ประชุมบทสักรวา เล่นถวายในรัชกาลที่ ๕

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมบทสักรวา เล่นถวายในรัชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

บทสักวาที่เล่นถวายพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า รวม ๗ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เล่นที่พระที่นั่งสนามจันทร์ในงานเฉลิมพระชนม พรรษา เมื่อเดือน ๑๐ ครั้งที่ ๒ เล่นที่พระที่นั่งสนามจันทร์ เดือน ๑๑ ครั้งที่ ๓ เล่นที่ท้อง พรหมาศ เมืองลพบุรี เมื่อเดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๔๑๕ ทั้ง ๓ ครา ครั้งที่ ๔ เล่นที่พระราชวังบางปะอิน ในงานเฉลิมพระที่นั่งวโรภาษพิมาน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ ครั้งที่ ๕ เล่นในสระพระราชวังบางปะอิน พ.ศ. ๒๔๒๐ ครั้งที่ ๖ เล่นในงานฉลองวัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๒๐ และครั้งสุดท้าย เล่นในสวนศิวาลัย งานสมโภชราชสมบัติครบหมื่นวัน พ.ศ. ๒๔๓๙