Show Menu
ประชุมเชิญขวัญ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมเชิญขวัญ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมคำเชิญขวัญของเก่าสำนวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีและวิถีชีวิตของคน ได้แก่ โกนจุก ทำขวัญนาค ทำขวัญบ่าวสาว ทารก ทำขวัญช้าง กระบือ เสา ขวัญข้าวและขวัญนา ทั้งที่เป็นพิธีหลวงและพิธีราษฎร์