Show Menu
พระประวัติจอมพล พระเจ้าพระยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระประวัติจอมพล พระเจ้าพระยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

ผู้แต่ง

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๕๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระราชโอรสองค์ที่ ๑๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิม พระสนมเอก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๙ จนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๖ พระชันษา ๓๘ ปี ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ