Show Menu
ประชุมหนังสือเก่า ภาคที่ ๒

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมหนังสือเก่า ภาคที่ ๒

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๕๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมหนังสือเก่าที่แต่งในรัชกาลที่ ๑ จำนวน ๔ เรื่อง คือ หนังสือทำวัตรคำอาราธนากรรมฐาน และวิปัสสนาภาวนาแปลอธิษฐานกรวดน้ำ และเรื่องธรรมยุทธอุปมา หนังสือที่แต่งในรัชกาลที่ ๓ คือ ตำราสร้างพระพุทธรูป และนิพพานสูตรคำฉันท์ซึ่งไม่ปรากฏผู้แต่ง