Show Menu
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพลับ ต. บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพลับ ต. บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

หัวเรื่อง

วัดพลับ -- จันทบุรี
. ตากสินมหาราช, สมเด็จพระเจ้า

รายละเอียดของเนื้อหา

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

2542

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

-

Abstract

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี วันเสาร์ที่่ 3 กรกฏาคม 2542 ประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับจันทบุรี พื้นที่นี้มีความสำคัญ(บางกะจะหัวแหวน) มีภาพประกอบ และรายชื่อผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างฯ

Date Issued

25 ตุลาคม 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น. 45 บ.49119จบ.(ร)

959.326
ห 144