Show Menu
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด์จพระราชดำเนิน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2540 (รูปภาพ)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด์จพระราชดำเนิน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2540 (รูปภาพ)

หัวเรื่อง

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระ

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

2540

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

JPEG

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด์จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2540
โดยนายโกสุม กองกูต หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ในขณะนั้น ได้ถวายพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วย

Date Issued

11 เมษายน 2558

ภาพ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

002