Show Menu
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "ตากสินเกม" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 20 พฤศจิกายน 2538 (รูปภาพ)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "ตากสินเกม" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 20 พฤศจิกายน 2538 (รูปภาพ)

หัวเรื่อง

ตากสินเกม
กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

2538

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

JPEG

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "ตากสินเกม" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2538

Date Issued

10 เมษายน 2558

ภาพ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

001