Show Menu
ชีวิวัฒน์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชีวิวัฒน์

หัวเรื่อง

ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษวรเดช, เจ้าฟ้า

รายละเอียดของเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร พระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2471

ผู้แต่ง

ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษวรเดช, เจ้าฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2471

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย