Show Menu
ทำเนียบนามภาค1

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ทำเนียบนามภาค1

หัวเรื่อง

นาม

รายละเอียดของเนื้อหา

หุ้มแพร พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตสิริ) พิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ เมื่อปีกุน พ.ศ.2466

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2466