Show Menu
อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม

หัวเรื่อง

สมเด็จพระ มหาจักรพรรดิ
พร้อมเพราพรรณ, ม.จ.หญิง
กฎหมาย -- ไทย -- กรุงศรีอยุธยา
กฎหมายโบราณ
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณชายาในพระเจ้าพี่ยาเธอกรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร เมื่อปีขาล พ.ศ.2469

ผู้แต่ง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2469

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย