Show Menu
The Royal Palaces

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

The Royal Palaces

ผู้แต่ง

The Fine Arts Department

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังเรียงตาม รัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ผู้ทรงโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นครั้งแรกในการสร้างกรุงเทพ และอธิบายเรียงตามลำดับทุกรัชกาลจนถึงรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งวังสำคัญที่สร้างนอกกรุง เช่น วังไกลกังวล พระราชวังสนามจันทร์ และพระนครคีรี