Show Menu




แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองศรีเทพ ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ธรณีวิทยา ศิลป สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม เพื่อการ ท่องเที่ยว พร้อมผังและภาพประกอบ