Show Menu
ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
จันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
จันทบุรี

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประวัติการก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลา ภิเษก จันทบุรี ประวัติจันทบุรี รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาจันท์ พระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองจันทบุรี เป็นต้น