Show Menu
เด็กไทยสมัยก่อนเก่ากับเด็กเราสมัยนี้

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เด็กไทยสมัยก่อนเก่ากับเด็กเราสมัยนี้

ผู้แต่ง

กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเปรียบเทียบชีวิตของเด็กในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในด้านการศึกษา ประเพณีความเชื่อ ของเล่นและการละเล่นของเด็ก รวมทั้งการแต่งกาย ที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ทำให้เด็กไทยในปัจจุบันได้เข้าใจถึงพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย