Show Menu
ประมวลภาพประวัติศาสตร์น้ำท่วมเมืองจันท์ปี 2549

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประมวลภาพประวัติศาสตร์น้ำท่วมเมืองจันท์ปี 2549

หัวเรื่อง

น้ำท่วม -- จันทบุรี
จันทบุรี

ผู้แต่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่

2550

ลิขสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

หนังสือประมวลภาพน้ำท่วมจังหวัดจันทบุรีในปี 2549 ซึ่งได้นำภาพน้ำท่วมในอดีตเมื่อปี2542มารวมด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรง และท่วมอย่างกว้างขวางในระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2549 ของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี

Date Issued

20 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.50บ.65371จบ(ร)
เลขหมู่

551.489
อ114ป