Show Menu
ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่16 ตำนานภาษีอากรบางอย่างกับคำอธิบายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่16 ตำนานภาษีอากรบางอย่างกับคำอธิบายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพ

หัวเรื่อง

ภาษี--ไทย
อากร--ไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

เจ้าภาพพิมพ์ในการบำเพ็ญกุศลเมื่อ จ่า พระยาประดินันทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสุน เสรฐภักดี) ถึงแก่กรรมมาครบปัญญาสมวาร ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2468

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2468

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย