Show Menu
ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
เชียงใหม่

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
เชียงใหม่

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2532

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประวัติการก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลา ภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด