Show Menu
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาศแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทรศก 108. 109. 117, 120 รวม 4 คราว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาศแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทรศก 108. 109. 117, 120 รวม 4 คราว

หัวเรื่อง

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ไทย (ภาคใต้)--ประวัติศาสตร์
ไทย--ประวัติศาสตร์-กรุงรัตนโกสินทร์
มาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า

รายละเอียดของเนื้อหา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ.2468

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

แหล่งที่มา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2468

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย