Show Menu
แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เล่ม ๒

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เล่ม ๒

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย ในเขตจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี โดยบอกแหล่งที่ตั้ง เส้นทางสู่แหล่ง สภาพทั่วไป หลักฐานทางภูมิศาสตร์ พร้อมแผนผังพิกัดที่ตั้งของแหล่งและภาพประกอบ