Show Menu
ศิลปะถ้ำเขาจันทน์งาม นครราชสีมา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศิลปะถ้ำเขาจันทน์งาม นครราชสีมา

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ให้ความรู้เน้นทางด้านการศึกษาศิลปะถ้ำซึ่งเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากกว่าเชิงท่องเที่ยว แต่ก็ให้ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา เส้นทางสู่ศิลปะถ้ำเขาจันทร์งาม และแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมภาพสีและแผนที่ประกอบงดงาม