Show Menu
จังหวัดจันทบุรี ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณแม่จำปา สะอาด ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2533

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จังหวัดจันทบุรี ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณแม่จำปา สะอาด ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2533

หัวเรื่อง

จันทบุรี --ประวัติ
จันทบุรี --ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
อัญมณี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

2533

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ประวัติจันทบุรี การเลือกใช้อัญมณี อัญมณีที่มีอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และคาถาป้องกันอุบัติเหตุ

Date Issued

3 มีนาคม 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.43บ.20110จบ(ร)
เลขหมู่


959.9326
จ362จ