Show Menu
รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีวัดนาขอมร้าง บ้านนาขอม ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีวัดนาขอมร้าง บ้านนาขอม ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2528

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย