Show Menu
ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๒ (จารึกวัดศรีชุม)ฉบับผลการสัมมนา พ.ศ.๒๕๒๓

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๒ (จารึกวัดศรีชุม)ฉบับผลการสัมมนา พ.ศ.๒๕๒๓

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2527

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย