Show Menu
ตำราตะรางตำราปักษา (169)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราตะรางตำราปักษา (169)

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

ว่าด้วยตะรางปักษ์และสารัมภ์

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

169

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์