Show Menu
พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดี

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2510

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย