Show Menu
ตำราโหราศาสตร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราโหราศาสตร์

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยขาว

Abstract

ว่าด้วยตำราดูห่วงพร้อมด้วยคำพยากรณ์ เป็นต้น

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

95

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์