Show Menu
จดหมายเหตุพระประสูติการพระราชพิธีสมโภช ๓ วัน สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามบรมราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรชายา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จดหมายเหตุพระประสูติการพระราชพิธีสมโภช ๓ วัน สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามบรมราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรชายา

ผู้แต่ง

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2522

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย