Show Menu
บทละคอนนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละคอนนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า

ผู้แต่ง

กองการสังคีต กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2502

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย