Show Menu

เรียกดูรายการ: 6

สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมัครจิต งามพินิต จ.ม.,บ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 27 มกราคม 2509