Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จทวีปยุโรป พ.ศ.2434

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,