Show Menu

เรียกดูรายการ: 4

ที่ระลึกศาลหลักเมืองจันทบุรี

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและอภินันทนาการแก่ผู้ร่วมงานในพิธีเปิดศาลหลักเมือง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2527