Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

ประชุมเพลงไทยเดิม ภาค 2

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ณ สุสานวัดพระพิเรนทร์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2492

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค 1,2,3

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จินตะคุณ) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 16…

ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค1

นางองุ่น ลักษณปรีชา กับบุตรธิดา พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพันตรีหลวงลักษณปรีชา (ภู่ หูราพันธุ์) ณ…