Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

ร้อง รำ ทำเพลง

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวัยวุฒิปรีชา (ม.ล.ไวยวัฒน์ กุญชร) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2500