Show Menu

เรียกดูรายการ: 12

เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ

พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงเจนจบสมุทร์ รน.บช.บม.(เจือ สหนาวิน)ณ ฌาปนสถานของกองทัพเรือ…

ประชุมเพลงยาวภาคที่4 เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

แจกในการกฐินพระราชทานจางวางโทพระยาอนิรุทธเทวา อธิบดีกรมมหาดเล็ก ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 พฤศจิกายน…

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2504

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม7 ธันวาคม พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,