Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

ปัจจัยสี่

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์ตรี พระยาดรุพันพิทักษ์(สนิท พุกกะมาน) ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 30 ธันวาคม 2511