Show Menu

เรียกดูรายการ: 13

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)

พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย

จินดามุนีฬประถมมาลา

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเขตต์บาปแดนบุญ

พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ คุณยายเหียง พันธุ์ภิญโญ
มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย

ตำราสรรพคุณยา ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

พิมพ์ในงานศพนายตุ๋ย สุขวัฒนะ และ หม่อมหลวงแฝง นิยะมิศร
มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย

ตำนานนครมโหสถของพระมหาสวาสดิ์ กิตติมา

จัดพิมพ์บรรณาการในงานฉลองสมระศักดิ์สัญญาบัตรพักยศถวายแด่พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตติม)