Show Menu

เรียกดูรายการ: 7

ยอดอุปฏฐายิกา และเครื่องหมายของคนดี

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางผิน แจ่มวิชาสอน (ผิน นิยมเหตุ) ณ เมรุวัดสิงกระจาย ธนบุรี 20 กรกฎาคม 2512

หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1168 วันที่ 12 ธันวาคม 2456