Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมัครจิต งามพินิต จ.ม.,บ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 27 มกราคม 2509

วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม6 มี.ค. 2510 ( ฉบับอนุสรณ์อยุธยา)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,